Future is Open NGO
Help the Children Project
Orphanage of Vanadzor
 
Director | Orphanage | Children's letters | Children's Handworks | Photos | Contacts
 

Children's letters

* * *

Բարեւ սիրելի Արմինե: Ճիշտ է մենք իրար չենք ճանաչում, բայց ես հուսով եմ, որ մենք իրար հետ կապեր կհաստատենք հենց այստեղ` մանկատանը: Իմ անունը Լյուբա է, ես 16 տարեկան եմ եւ սովորեւմ եմ 9-րդ դասարանում: Ես ազատ ժամանակ զբաղվում եմ սպորտով: Խնդրում եմ դու էլ քո մասին մի փոքր գրի, որպեսզի իրար լավ ճանաչենք: Կուզենայի, որ դու գաս մեզ մոտ` Վանաձորի մանկատուն այստեղ շատ լավ է, այստեղ, հուսով եմ, քեզ անպայման դուր կգա:

Վանաձորի մանկատան սան`
քո ընկերուհի Լյուբա

Future is Open NGO Projects
"Help the Children" - for the children from 1.5-15 years old - www.fio.am/helpthechildren.
"Future Specialists" - for the children from 16-21 years old - www.fio.am/fs.
"Educational Bridge" - for all the children and youth who have physical or mental problems - www.fio.am/edubridge.
"Pen Pals" - for the children from 5-18 years old - www.fio.am/penpals.
Contact Future is Open NGO
If you have any questions or suggestions, do not hesitate to contact us.

Address: 1 Qajaznuni st., 3rd floor, Yerevan, Armenia
Tel: +37410 55-91-26
E-mail: info@fio.am

 
Director | Orphanage | Children's letters | Children's Handworks | Photos | Contacts
© 2005-2022 "Future is Open" NGO. All rights reserved. Contact us by phone: +37410 55-91-26 or by e-mail: info@fio.am.